Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

Φτάνουν τα «ραβασάκια» για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια

Φτάνουν τα «ραβασάκια» για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια

Σε δύο φάσεις όπως διευκρινίζει η Τράπεζα της Ελλάδος θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που αφορούν στον κώδικα δεοντολογίας για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια. Κύκλοι της τράπεζας έδωσαν διευκρινίσεις για το τι ισχύει τελικώς με το θέμα των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων μετά τα θέματα που εγέρθηκαν σε σχέση με την επανέναρξη των πλειστηριασμών.
Υπενθυμίζεται ότι με την αναθεώρηση που είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή υπήρχε σαφής προειδοποίηση στους ασυνεπείς δανειολήπτες ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις προσκλήσεις των τραπεζών για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, θα κινδύνευαν να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία.
Με τις εξηγήσεις που δίνει η ΤτΕ τονίζεται ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν κατηγοριοποίηση των δανείων τους και στη συνέχεια να στέλνουν ειδοποιητήρια. Επίσης τονίζεται ότι μόλις ο Κώδικας τεθεί σε πλήρη λειτουργία, οι ειδοποιήσεις θα στέλνονται 30 ημέρες μετά την πρώτη καθυστέρηση.
Φτάνουν τα «ραβασάκια» για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια
Ο χρονικός ορίζοντας
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις αυτές, η προθεσμία ορίστηκε εξ αρχής σε 30 ημέρες κι όχι σε περισσότερες, καθώς αυτός ο χρονικός ορίζοντας κρίθηκε ο καλύτερος δυνατός για το δανειολήπτη αλλά και την τράπεζα, ώστε εγκαίρως και οι δυο πλευρές να επιδιώξουν συμφωνία πριν η οφειλή επιβαρυνθεί περισσότερο με τόκους υπερημερίας.
Στη δεύτερη περίπτωση η διευθέτηση θα καθίστατο επαχθέστερη για τον δανειολήπτη και δυνητικά πιο ζημιογόνα για την τράπεζα. Η προθεσμία που έχει ο δανειολήπτης για να ανταποκριθεί παρέμεινε επίσης σταθερή στις 15 ημέρες, όπως προβλέπει ο ορισμός του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», που έχει από πέρυσι καθορίσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με το Ν. 4224/2013.
Οι 30 ημέρες δεν συνεπάγονται επίσπευση αναγκαστικών μέτρων, καθώς ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Κώδικα είναι περίπου εννέα μήνες.
Ο κώδικας όμως θα υποστεί νέα μεταρρύθμιση μέχρι τον Μάρτιο του 2016 που θα είναι και η ουσιαστική.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας [Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Α΄288) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του N. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160)] παρέμενε στην ουσία ανενεργός από την 1.1.2015, επειδή μεσολάβησαν οι εκλογές του Ιανουαρίου, το δημοψήφισμα, τα capital controls και οι εκλογές του Σεπτεμβρίου. Με βάση ωστόσο το 3ο μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015, η ΤτΕ ήταν υποχρεωμένη να εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας ως τις 30 Αυγούστου 2015. Οι θεσμοί υπέβαλαν πολλές φορές ερωτήσεις προς την αρχή, τι γίνεται με τον Κώδικα και γιατί καθυστερεί η τροποποίηση.
Στις 5.10. 2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της ΤτΕ, η οποία προχώρησε στην τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, δίνοντάς του στην ουσία παράταση για την αποστολή της πρώτης ειδοποίησης ως τις 30 Δεκεμβρίου.
Τι νέο φέρνει η τροποποίηση 
Το καινούργιο στοιχείο που εισάγει η τροποποίηση, πέραν της παράτασης, είναι η υποχρέωση των τραπεζών να προχωρήσουν σε ιεράρχηση των δανείων τους και, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, να στείλουν τα κριτήρια ιεράρχησης στην ΤτΕ.
Η τροποποίηση επιδιώκει την κλιμάκωση εφαρμογής του Κώδικα ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης της (επίσης) μνημονιακής δέσμευσης για κατάλληλη κατηγοριοποίηση των δανείων σε καθυστέρηση.
Με την παρούσα τροποποίηση δεν μεταβάλλονται οι διαδικασίες του Κώδικα ούτε μειώνονται προθεσμίες.
Είναι εντελώς ανακριβή τα όσα υποστηρίζουν ότι η τροποποίηση προβλέπει αυστηρότερες διαδικασίες στις ρυθμίσεις καθυστερούμενων δανείων, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και ότι μειώνει ουσιαστικά κατά ένα τρίτο τον χρόνο «προειδοποίησης» της τράπεζας προς τον ασυνεπή πελάτη της.
Αντιθέτως, παρέχεται νέα παράταση στις τράπεζες να ιεραρχήσουν τις κατηγορίες δανειοληπτών, ώστε να κλιμακώσουν αναλόγως τις ειδοποιήσεις προς αυτούς. Αλλιώς όσοι δεν είχαν λάβει, θα ειδοποιούντο πάραυτα.
Σε καμία περίπτωση η προθεσμία -διατήρηση στην πραγματικότητα- των 30 ημερών δεν συνεπάγεται επίσπευση αναγκαστικών μέτρων, καθώς ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Κώδικα είναι περίπου εννέα μήνες.
Το ίδιο το Μνημόνιο προβλέπει επαναξιολόγηση της εφαρμογής του Κώδικα μέχρι το Μάρτιο του 2016, οπότε και θα υπάρξει νέα τροποποίηση, αφού προηγηθεί, όπως και την πρώτη φορά, διαβούλευση τόσο με τις τράπεζες όσο και με τις οργανώσεις των καταναλωτών.
Τι ακριβώς προβλέπει η απόφαση για τα δάνεια
H τροποποίηση προβλέπει ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους δανειολήπτες μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν (οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015) καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών. Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία 15 εργασίμων ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.
Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας προειδοποιητική επιστολή στις περιπτώσεις δανειοληπτών, εφόσον ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια τον εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες που προτίθεται να κινήσει το πιστωτικό ίδρυμα. Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει. Η μεθοδολογία της ιεράρχησης πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15 Οκτωβρίου 2015).
Ασυνεπείς διανειολήπτες
Με την αναθεώρηση που είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή, υπήρχε σαφής προειδοποίηση στους ασυνεπείς δανειολήπτες ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με τις προσκλήσεις των τραπεζών για να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, θα κινδύνευαν να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία.
Εννέα μήνες
Οι 30 ημέρες δεν συνεπάγονται επίσπευση αναγκαστικών μέτρων, καθώς ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Κώδικα είναι περίπου εννέα μήνες.

Πηγές: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου