Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΕΤΟΙΜΕΣ ΝΑ ΠΑΓΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


Το “πάγωμα” των δόσεων Αυγούστου για τους δανειολήπτες στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, καθώς και δανείων προς μικρές επιχειρήσεις, εξετάζουν οι τράπεζες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο  Capital.gr, το θέμα που αφορά δάνεια ύψους 130 δισ. ευρώ, συζητείται στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και ήδη έχει αποφασιστεί από κάποιες τράπεζες που θα προχωρήσουν άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις.
Η εφαρμογή της λεγόμενης μεθόδου freeze bucket με την οποία θα παρακαμφθεί ουσιαστικά μία δόση δανείου θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιμούμενη ανάλογη πρακτική που είχαν ακολουθήσει οι τράπεζες στην Κύπρο μετά την επιβολή των capital controls. Στο πλαίσιο αυτό, για τις δόσεις δανείων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, καθώς και για τις δόσεις δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα υπολογιστούν καθόλου τόκοι υπερημερίας και επιπλέον το οφειλόμενο ποσό της δόσης δεν θα επαυξήσει στο διπλάσιο την οφειλή του επόμενου μήνα. Το ποσό της δόσης που θα παραληφθεί θα επιμεριστεί αναλογικά στον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του δανείου, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση για τον δανειολήπτη να είναι από αμελητέα έως ανύπαρκτη αν, εν τω μεταξύ, μέχρι τη λήξη του δανείου μεσολαβήσουν και αλλαγές υπέρ του στα επιτόκια.
Το πιο άμεσο όφελος για τον δανειολήπτη, πάντως, έγκειται στο ότι αυτός κερδίζει χρόνο από το να καταστεί υπερήμερος και εμμέσως ενθαρρύνεται από την τράπεζα να είναι συνεπής στις οφειλές του. Από την πλευρά των τραπεζών, το όφελος έχει να κάνει με το ότι δεν επιβαρύνουν εικονικά τις απαιτήσεις τους για χρήματα που δεν πρόκειται να εισπράξουν και άρα δεν αυξάνουν τις καθυστερήσεις στα υπόλοιπα των δανείων τους.
Το να εμφανίζουν ομαλή αποπληρωμή και ροή δανείων είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις τράπεζες στην παρούσα περίοδο όπου διενεργούνται τα stress tests και το ύψος των προβληματικών χαρτοφυλακίων θα είναι ο καταλύτης για τη διαμόρφωση των νέων κεφαλαιακών αναγκών. Εάν δεν προχωρούσαν στη μέθοδο του freeze bucket, οι τραπεζίτες εκτιμούν πως οι τράπεζες θα αναγκάζονταν να δείξουν για 2 – 3 μήνες ακόμη σημαντικά μεγαλύτερες καθυστερήσεις στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια.
Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δανειακά χαρτοφυλάκια των τραπεζών εντοπίζεται στα καταναλωτικά και στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όπου τα ποσοστά των επισφαλειών ξεπερνούν το ήμισυ των συνολικών δανείων που έχουν δοθεί στην κατηγορία τους.
Στις βασικές κατηγορίες δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά), οι τράπεζες καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα καταναλωτικά δάνεια (51,3%) και ακολουθούν τα επιχειρηματικά (39,8%) και τα στεγαστικά δάνεια (35,6%). Στην κατηγορία των επιχειρηματικών δανείων το υψηλότερο ποσοστό µη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καταγράφεται στην υποκατηγορία των δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, φτάνοντας στο 63% της έκθεσης των τραπεζών. Ακολουθούν με ποσοστό 54% επί του συνόλου των δανείων της κατηγορίας τα ανοίγματα των τραπεζών σε δάνεια  προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Πηγή: bankwars.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου