Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Nέο Voucher ΤουρισμούΤο Υπουργείο Εργασίας άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας». Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί άμεσα και θα αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
Ωφελούμενοι θα είναι 8.000 άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που θα περιλαμβάνουν:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε σε τουριστικές επιχειρήσεις, συνολικής διάρκειας 420 ωρών, σε 2 φάσεις (200 ώρες για ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης και 220 ώρες για πρακτική άσκηση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της θα είναι 6 μήνες
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, τα οποία θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.550 ευρώ. Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρίνων, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών κ.ά.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άνεργοι νέοι:
  • Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Το πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Πηγή: voucher-net.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με το γραφείο μας
Τηλεφωνικά στο  2310 566777
ηλεκτρονικά στο  info@financelab-gr.eu & www.financelab-gr.eu
ή επισκεφθείτε τα γραφεία μας στην Ερμού 1, 54625, Θεσσαλονίκη
www.dikaiologitik

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου