Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015

Η εταιρία financelab Η εταιρεία
Η financelab ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 στην Θεσσαλονίκη με τη μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Τα μέλη της εταιρίας είναι πτυχιούχοι οικονομολόγοι με εξειδίκευση (MSc) στην Ελεγκτική και τη Λογιστική επιστήμη καθώς και υποψήφιοι Διδάκτορες (Dr.). 
Βασικός στόχος της financelab είναι να καλύπτει αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκη σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, να δίνει άμεσες και έγκυρες λύσεις σε οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν και να προσφέρει πολύτιμες συμβουλές και σωστή καθοδήγηση σε σημαντικά θέματα όπως επιχειρησιακά, λογιστικά, φοροτεχνικά, management και μισθοδοσία με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη. Η financelab παρέχει έναν οικονομικό σύμβουλο αρωγό σε κάθε επιχειρηματική - επενδυτική προσπάθειά σας. 

Η φιλοσοφία μας 
Το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι όλο και πιο πολύπλοκες φορολογικές - ασφαλιστικές διατάξεις που αλλάζουν διαρκώς τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα, επιβάλλουν σε όλους να επιτυγχάνουν σε καθημερινή βάση τη βέλτιστη διαχείριση όλων των πόρων που διαθέτουν, προκειμένου να διατηρούν ή να δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η φιλοσοφία της financelab όσον αφορά τη δικά της εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, αλλά και των εργασιών που παρέχει στους πελάτες της είναι να επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών της, με αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών με γνώση, μέθοδο, εγκυρότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας καθώς επίσης και ο άρτιος μηχανογραφικός εξοπλισμός της financelab, της επιτρέπει να παρέχει της υπηρεσίες της απομακρυσμένα χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των στελεχών της.

Ο στόχος μας 
Στόχος της financelab είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον πελάτη και να του προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό επιτυγχάνεται με:
· Επικοινωνία και συνεργασία
· Επένδυση στη συνεχή εξειδίκευση
· Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου