Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Τι μας περιμένει με την έκτακτη εισφορά

Μια ιδιαίτερα αιχμηρή υποχρέωση που έχει ενσωματωθεί στο νέο μνημόνιο
09 Σεπ 2015 - 08:54
Picture 0 for Τι μας περιμένει με την έκτακτη εισφορά
Μια ιδιαίτερα αιχμηρή υποχρέωση που έχει ενσωματωθεί στο νέο μνημόνιο θα κληθεί να εφαρμόσει μετά τις εκλογές και στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης του νέου μνημονίου, η κυβέρνηση που πρόκειται να προκύψει μετά τις εκλογές. Είναι αυτή της ενσωμάτωσης της εισφοράς αλληλεγγύης στην κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων.
 
Οι εμπειρογνώμονες των τροϊκανών πιέζουν εδώ και τουλάχιστον δυο χρόνια για αυτήν την "διαρθρωτική" αλλαγή, όπως την εκτιμούν οι ίδιοι καθώς θα επιφέρει δυο θετικές για το δημόσιο ταμείο επιπτώσεις. Η πρώτη είναι ότι θα σταματήσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις να την θεωρούν έκτακτη και να σχεδιάζουν τη μείωση ή και κατάργησή της (τη μείωση κατά 30%  τόλμησε η κυβέρνηση των ΝΔ- ΠΑΣΟΚ το 2014 αλλά η απόφαση αυτή ανετράπη εν μέρει) και η δεύτερη είναι ότι θα απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα αφού θα γίνει πιο διάφανος ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η φορολογική επιβάρυνση των εισοδημάτων.
 
Οι πιέσεις για την ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα έχουν προς το παρόν αποκρουσθεί, ωστόσο θα επανέλθουν δριμύτερες μετά την 20η Σεπτεμβρίου. Θα επανέλθουν, όμως, μαζί με ορισμένες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στο ύψος των σημερινών συντελεστών της εισφοράς.
 
Για παράδειγμα, οι τροϊκανοί θεωρούν απαράδεκτο να διατηρηθεί και να ενσωματωθεί στην κλίμακα ο συντελεστής 8% της εισφοράς ο οποίος σήμερα επιβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 500.000 ευρώ. Αν ενσωματωθεί αυτός ο συντελεστής στην κλίμακα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι φορολογούμενοι θα έχουν απέναντί τους οριακό συντελεστή που θα φθάνει το 50% με αποτέλεσμα να αποκτούν επιχειρήματα και κίνητρα για απόκρυψη εισοδημάτων.
 
Υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΟΙΚ από την άλλη θεωρούν την ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα ως λανθασμένη κίνηση καθώς θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε μείωση των φορολογικών εσόδων. Αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Φορολογούμενος ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και απαλλάσσεται από τη φορολόγηση του εισοδήματός του με τις γενικές διατάξεις (τη φορολογική κλίμακα), επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα που αποκτά στην Ελλάδα.
 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους Έλληνες φορολογικούς κατοίκους που έχουν εισόδημα από τόκους καταθέσεων ή μερίσματα. Με δεδομένο ότι το εισόδημα από αυτές τις πηγές φορολογείται αυτοτελώς αλλά επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης, η κατάργηση της εισφοράς και η ενσωμάτωσή της στη φορολογική κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων θα επιφέρει μείωση των φορολογικών εσόδων που θα πρέπει να καλυφθεί με αύξηση άλλων φόρων ή με μείωση των δαπανών.
 
Η εισφορά αλληλεγγύης

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται επί του συνόλου του εισοδήματος (όχι με κλιμάκια εισοδήματος) ως εξής:
 
α) Εισόδημα έως 12.000 ευρώ απαλλάσσεται από την εισφορα. Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) επί ολόκληρου του ποσού.
 
β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί ολόκληρου του ποσού.
 
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
 
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.
 
ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί ολόκληρου του ποσού.
 
στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.

Πηγή:Capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου