Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Τι ισχύει φέτος για τι φορολόγηση των αγροτικών εισοδημάτων και των αποζημιώσεων

Χαράτσι 13% στις αγροτικές αποζημιώσεις με τη φορολογική δήλωση


Την απόφαση της κυβέρνησης να υπερφορολογήσει 620.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τουλάχιστον 200.000 λοιπούς φορολογούμενους που δηλώνουν και γεωργικά εισοδήματα κρύβει το έντυπο της φετινής φορολογικής δήλωσης, η τελική μορφή του οποίου οριστικοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Το βασικό έντυπο Ε1 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο πρέπει να υποβάλουν φέτος όλοι οι ενήλικες πολίτες της χώρας για να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2014, έχει αλλάξει ριζικά σε πάρα πολλά σημεία του, καθώς αποτυπώνει τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).
Φέτος, σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, όλα τα εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες θα προσδιορίζονται από την Εφορία λογιστικά. Δηλαδή, από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα τα οποία θα δηλώσει κάθε αγρότης ως εισπραχθέντα από την πώληση των προϊόντων του κατά την διάρκεια του 2014 θα αφαιρείται το συνολικό ποσό των πάσης φύσεως δαπανών που θα δηλώσει ότι πραγματοποίησε το 2014 για την υποστήριξη της παραγωγής του. Το καθαρό ποσό που θα απομένει από την αφαίρεση αυτή θα φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ.
Η νέα μορφή που έχει λάβει το βασικό έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης δείχνει ότι περίπου 620.000 κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς όλης της χώρας, αλλά και τουλάχιστον 200.000 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2014 όχι μόνο τις εισπράξεις από τις πωλήσεις των προϊόντων τους αλλά και τις αγροτικές επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και ενισχύσεις που έλαβαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους! Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά των πάσης φύσεως αγροτικών επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων, τα οποία εισέπραξαν οι φορολογούμενοι αυτοί το περασμένο έτος, θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των καθαρών γεωργικών εισοδημάτων τους, που θα φορολογηθούν με 13% από το πρώτο ευρώ.
Η προσθήκη των πάσης φύσεως επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων στα ακαθάριστα έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες θα προκαλέσει σημαντική αύξηση στο ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, ψαράδων κ.λπ.) αλλά και των λοιπών φορολογουμένων (μισθωτών, συνταξιούχων, επιχειρηματιών κ.λπ.) που ασκούν γεωργικές δραστηριότητες αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Θα έχει δε ως τελικό αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι να κληθούν να πληρώσουν υπέρογκους φόρους εισοδήματος, καθώς είτε ολόκληρα τα ποσά των επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και ενισχύσεων είτε ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με 13%!
Η επαχθής αυτή αλλαγή του καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών αποτυπώνεται στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1 της φετινής δήλωσης, όπου δεν περιλαμβάνονται πλέον οι ξεχωριστοί κωδικοί 477-478, στους οποίους μέχρι πέρυσι δηλώνονταν τα ποσά των αγροτικών οικονομικών ενισχύσεων (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) που δεν συνδέονται με την παραγωγή, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, τα ποσά αυτά, μαζί με τις ενισχύσεις επί της παραγωγής, περιλαμβάνονται πλέον στα ακαθάριστα έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες βάσει των οποίων θα προσδιορίζονται από φέτος τα καθαρά φορολογητέα γεωργικά εισοδήματα, οπότε δεν χρειάζεται να δηλώνονται ξεχωριστά για την κάλυψη τεκμηρίων!
Πηγή: money-money.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου