Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Μυστικά και ευκαιρίες στη ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις

Της Μαρίας Βουργάνα
Μοναδική ευκαιρία για να ρυθμίσουν σε έως 100 δόσεις όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στην εφορία ακόμη και τις τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, τις οφειλές ΦΠΑ και χρέη που εκκρεμούν στα δικαστήρια και να «σβήσουν» έως και 100% τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις έχουν περισσότεροι από 4,1 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου.
Στη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που αναρτήθηκε χθες για δημόσια διαβούλευση υπάγονται όλες οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015. Αυτό σημαίνει ότι στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δύο τελευταίες απλήρωτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί πως θα εντάσσονταν ληξιπρόθεσμα χρέη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η ρύθμιση θα παραμείνει ενεργή έως τις 26 Μαϊου, αλλά ήδη με το σχέδιο νόμου προαναγγέλλεται ενδεχόμενη παράταση αφού με απόφαση του υπουργού Οικονομικών μπορεί να παραταθεί η προθεσμία κατά ένα μήνα.
Όσοι μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μέχρι τις 27 Απριλίου ως προκαταβολή τουλάχιστον το 10πλάσιο της ελάχιστης δόσης που αναλογεί στην οφειλή τους τότε θα γλιτώσουν από ισόποσες προσαυξήσεις. Για παράδειγμα, οφειλέτης με 5.000 ευρώ οφειλή, εκ των οποίων τα 3.000 ευρώ είναι το κεφάλαιο και οι 2.000 ευρώ προσαυξήσεις, αν καταβάλλει 1.000 ευρώ, τότε θα «σβήσουν» 1.000 ευρώ προσαυξήσεις και μένει υπόλοιπο οφειλής 3.000 ευρώ που θα ρυθμιστεί σε έως 100 δόσεις. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης πρέπει να είναι συνεπής στη ρύθμιση για τουλάχιστον 10 μήνες.
Μυστικά και ευκαιρίες στη ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις
Επίσης με το νομοσχέδιο:
• Καταργούνται τα πρόστιμα 10%, 20% και 30% εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών.
• Καταργείται το διαρκές Αυτόφωρο για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 50.000 ευρώ.
• Καταργείται το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης (3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για τον έγγαμο) σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισοδήματα μόνο από τόκους και ακίνητα.
Μυστικά και ευκαιρίες στη ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις
• Επιβάλλονται δραστικά μέτρα με προκαταβολή φόρου 26% για όσες εταιρείες εμφανίζουν συναλλαγές ύποπτες για φοροαποφυγή. Συγκεκριμένα προβλέπονται αυστηρές ρυθμίσεις για όσες ελληνικές επιχειρήσεις συναλλάσσονται με κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία θεωρούνται «μη συνεργάσιμα φορολογικά» με στόχο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των «τριγωνικών συναλλαγών» που έχουν ως στόχο τη φοροαποφυγή.
• Επανέρχεται και μάλιστα αναδρομικά το καθεστώς που ίσχυε έως 31.12.2013 για τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να μην αποτελούν μετά από μήνες ενδελεχούς ελέγχου, απλά δελτία πληροφοριών προς τις ΔΟΥ, αλλά να παράγουν άμεσα όλα τα έννομα αποτελέσματα που επιτρέπουν τον καταλογισμό φόρων και προστίμων.
Μυστικά και ευκαιρίες στη ρύθμιση χρεών σε 100 δόσεις
• Με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων που προβλέπει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ θα φορολογηθούν τα τεκμαρτά εισοδήματα τα οποία θα προκύψουν φέτος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους φορολογούμενους δεν απέκτησαν καθόλου εισόδημα το 2014 (ανέργους κ.λπ.).
• Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.
Η ρύθμιση
Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο για την ευνοϊκότερη ρύθμιση των 100 δόσεων προβλέπει τα εξής:
[1] Στην ρύθμιση υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και την 1η Μαρτίου 2015 ανεξάρτητα από το ύψος τους.
[2] Η ρύθμιση ανοίγει και για βεβαιωμένες οφειλές για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής, και έως 26.5.2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες, οι φορολογούμενοι μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων.
[3] Στη ρύθμιση, δύνανται να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη:
• οφειλές ληξιπρόθεσμες έως και 1η Μαρτίου 2015 που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου,
• οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ
[4] Υπάγονται και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών περιόδων μέχρι και 31.12.2014.
[5] Διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι και 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής. Η μείωση κλιμακώνεται από 30% για αποπληρωμή σε 100 δόσεις μέχρι και 90% για 2 - 5 μηνιαίες δόσεις.
[6] Η ελάχιστη μηνιαία δόση περιορίζεται σε 20 ευρώ από 50 ευρώ.
[7] Όσοι μέχρι τις 27 Απριλίου καταβάλλουν το δεκαπλάσιο της ελάχιστης αναλογούσας δόσης θα έχουν ισόποση απαλλαγή των προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Για την προσφορά «όσα πληρώνεις • τόσα σβήνω», το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το ποσό που θα δηλώνεται ως προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής θα πρέπει να καταβάλλεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το χάρισμα προσαυξήσεων έχει και ασφαλιστικές δικλείδες. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι περισσότερες από δέκα ή όλων των υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες από δέκα, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής.
[8] Χωρίς επιβάρυνση με τόκους οφειλές εντός ρύθμισης έως 5.000 ευρώ ενώ για υψηλότερα ποσά ο ετήσιος τόκος περιορίζεται σε 3% ετησίως.
[9] Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.
Πότε χάνεται η ρύθμιση
[10]
Ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση στις περιπτώσεις που:
• δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
• δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Κατασχέσεις
[11]
Οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη εφόσον καταβληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε κάθε περίπτωση για τους οφειλέτες που αδυνατούν να καταβάλλουν το ως άνω ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό καταβολής της αρχικής, βασικής, ρυθμιζόμενης οφειλή, υφίσταται η δυνατότητα περιορισμού των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων από την Φορολογική Διοίκηση, μετά από σχετικό αίτημα του φορολογούμενου.
Τριγωνικές συναλλαγές
«Φρένο» στα φαινόμενα φοροδιαφυγής μέσω των τριγωνικών συναλλαγών επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αυστηρότερες διατάξεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν στα βιβλία τους ποσά δαπανών τα οποία καταβλήθηκαν σε επιχείρηση που εδρεύει σε χώρα μη συνεργάσιμη φορολογικά ή σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί «φακέλου τεκμηρίωσης» που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Συναλλαγών.
Η επιχείρηση θα υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο 26% επί των δαπανών αυτών και μόνο εφόσον αποδείξει σε διάστημα 12 μηνών ότι πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής σε συνήθεις τρέχουσες τιμές αγοράς θα δικαιούται να πάρει πίσω τον καταβληθέντα φόρο. Επί της ουσίας η δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται μέχρι οι επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι οι συναλλαγές είναι πραγματικές.

Πηγή: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου